Ścieżki 2008 - przykład 6

Droga Łąkowa i kontynuacja

Droga łącząca most na Wiśle z trasą Średnicową nie posiada w żadnym miejscu ścieżki rowerowej a sama trasa Średnicowa tylko kawałek "chodniko-ścieżki" o której pisałem już w poprzednim  przykładzie i zakaz jazdy rowerem. A czy czasem modernizacja tej drogi i budowa trasy średnicowej nie była współfinansowana ze środków UE?...