Pisma do Władz

Korespondencja z Władzami 

           Aby mieć jakikolwiek wpływ na rowerową rzeczywistość, trzeba działać, jednak w Polsce nie ma działania bez pisania, więc piszemy Smile

             Wszystkie pisma składane do urzędów wraz z potwierdzeniem złożenia znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz.

   Legenda:

 Pisma wysłane przez Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz

 Odpowiedzi

, Załączniki do pism

Lipiec 2014

SRG-UM-03/07/2014 - w sprawie braku możliwości załatwiania spraw w Urzędzie Miasta przez rowerzystów

SRG-ZDM-11/07/2014 - monit w sprawie braku odpowiedzi w sprawie Wytycznych Projektowych, Wykonawczych i Utrzymaniowych Dróg Rowerowych dla Miasta Grudziądza

SRG-UM-02/07/2014 - w sprawie stojaków rowerowych w realizowanym projekcie Rewitalizacja portu i nabrzeża Wisły

SRG-UM-01/07/2014 - w sprawie stojaków rowerowych w realizowanym projekcie Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu

 Do zarządców marketów w sprawie parkingów rowerowych na terenie obiektów:

             Kaufland Grudziądz

             Intermarche Grudziądz

             Bricomarche Grudziądz

SRG-ZDM-10/07/2014 - w sprawie wykonania ciągłości ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Magazynowej

SRG-ZDM-09/07/2014 - w sprawie niwelowania krawężników w rowerowych ciągach komunikacyjnych

SRG-ZDM-08/07/2014 - w sprawie niedopełnienia ustaleń w inwestycji Wiślana Trasa Rowerowa

SRG-ZDM-07/07/2014 - w sprawie nieprawidłowości działania sygnalizacji świetlnej w ciągu komunikacji rowerowej wzdłuż ul. Solidarności

SRG-ZDM-06/07/2014 - w sprawie braku odwodnienia na drodze rowerowej w ciągu ul. Chełmińskiej na wysokości ul. Zachodniej

SRG-ZDM-05/07/2014 - w sprawie przywrócenia ciągłości drogi dla rowerów na skrzyżowaniu ulic Chełmińska- Kraszewskiego

SRG-ZDM-04/07/2014 - w sprawie przebiegu ciągu rowerowego wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja (przejazd przez ul. Runa Leśnego)

SRG-ZDM-03/07/2014 - w sprawie nieprawidłowości w montażu systemu sygnalizacji świetlnej przy ul. Legionów w obszarze od ul. Mieszka I do ul. Poniatowskiego oraz w obrębie skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Kraszewskiego

SRG-ZDM-02/07/2014 - w sprawie nieprawidłowości w przebudowie skrzyżowania ulic Mieszka I i Legionów (obszar oczekiwania pieszych na ddr)

SRG-ZDM-01/07/2014 - w sprawie nieprawidłowości w przebudowie skrzyżowania ulic Mieszka I i Legionów (niewłaściwy dobór nawierzchni)

Czerwiec 2014

 IN.7011.1.7.2014 - dotyczy zadania "Wiślana Trasa Rowerowa"

SRG-UM-01/06/2014 - w sprawie nieprawidłowości w inwestycji rewitalizacji portu i nabrzeża Wisły (bariery w skrajni drogi dla rowerów)

ZDM-I-U.7223.3.16.2014 - w sprawie nieprawidłowości w montażu systemu sygnalizacji świetlnej przy ul. Legionów w obszarze od ul. Mieszka I do ul. Poniatowskiego

SRG-ZDM-04/06/2014 - w sprawie nieprawidłowości w montażu systemu sygnalizacji świetlnej przy ul. Legionów w obszarze od ul. Mieszka I do ul. Poniatowskiego

ZDM-I-U.7223.3.15.2014 - w sprawie nieprawidłowości w montażu systemu sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Kraszewskiego

SRG-ZDM-03/06/2014 - w sprawie nieprawidłowości w montażu systemu sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Kraszewskiego

ZDM-II-I.7013.16.2.80.2013 - w sprawie przebiegu i nawierzchni ciągu rowerowego i pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja i w obrębie ronda przy węźle Konstytucji 3 Maja

SRG-ZDM-02/06/2014 - w sprawie przebiegu i nawierzchni ciągu rowerowego i pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja i w obrębie ronda przy węźle Konstytucji 3 Maja

ZDM-I-U.7223.3.13.2014 - sprzeciw w sprawie sygnalizatorów świetlnych w ciągach komunikacji rowerowej

SRG-ZDM-01/06/2014 - sprzeciw w sprawie sygnalizatorów świetlnych w ciągach komunikacji rowerowej

SRG-KMP-01/06/2014 - do Komendanta Miejskiego Policji w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska na temat budowania bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych w Grudziądzu

SRG-UP-01/06/2014 - do zarządcy Unia Park Handlowy w sprawie zorganizowania parkingu rowerowego na terenie obiektu

Maj 2014

 ZDM-II-I.7013.18.50.2013 - w sprawie niedopełnienia ustaleń w inwestycji Wiślana Trasa Rowerowa (nawierzchnia DDRiP)

 SRG-UM-08/05/2014 - w sprawie niedopełnienia ustaleń w inwestycji Wiślana Trasa Rowerowa (nawierzchnia DDRiP)

             Załącznik 1 - ZDM-II-R.7223.2.15.2013 - Pismo ZDM do Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie uzgodnień dot. nawierzchni WTR

 ZDM-II-I.7013.18.49.2013 - w sprawie nieprawidłowości w inwestycji Wiślana Trasa Rowerowa (niebezpieczne łuki przy Zawiszy Czarnego - Mieszka I)

 SRG-UM-07/05/2014 - w sprawie nieprawidłowości w inwestycji Wiślana Trasa Rowerowa (niebezpieczne łuki przy Zawiszy Czarnego - Mieszka I)

 ZDM-II-I.7013.18.48.2013 - w sprawie nieprawidłowości w inwestycji Wiślana Trasa Rowerowa (stawianie lamp w skrajni)

 SRG-UM-06/05/2014 - w sprawie nieprawidłowości w inwestycji Wiślana Trasa Rowerowa (stawianie lamp w skrajni)

 IN.7011.12.2012 - w sprawie stojaków rowerowych w realizowanym projekcie Rewitalizacji Góry Zamkowej w Grudziądzu

 SRG-UM-05/05/2014 - w sprawie stojaków rowerowych w realizowanym projekcie Rewitalizacji Góry Zamkowej w Grudziądzu

 ZDM-II-U.7021.2.24.2014 - w sprawie niwelowania krawężników w rowerowych ciągach komunikacyjnych

 SRG-ZDM-04/05/2014 - w sprawie niwelowania krawężników w rowerowych ciągach komunikacyjnych

 ZDM-II-I.7013.17.2.75.2013 - w sprawie przebiegu drogi dla rowerów budowanej obecnie w ciągu ul. Konstytucji 3 maja

 SRG-ZDM-03/05/2014 - w sprawie przebiegu drogi dla rowerów budowanej obecnie w ciągu ul. Konstytucji 3 maja

IN.7011.6.1.2013 - w sprawie stojaków rowerowych w realizowanym projekcie Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu

 SRG-UM-04/05/2014 - w sprawie stojaków rowerowych w realizowanym projekcie Renowacja Parku Miejskiego w Grudziądzu

ZDM-II-I.7013.18.44.2013 - w sprawie stojaków rowerowych w realizowanym projekcie Wiślana Trasa Rowerowa

 SRG-UM-03/05/2014 - w sprawie stojaków rowerowych w realizowanym projekcie Wiślana Trasa Rowerowa

L.dz.11-KD-14 - w sprawie nawiązania współpracy przy realizacji zamówienia ?Wykonanie koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej oraz jej rozbudowa?

SRG-EA-01/05/2014 - w sprawie nawiązania współpracy przy realizacji zamówienia ?Wykonanie koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej oraz jej rozbudowa?

 ZDM-II-I.7013.7.199.2013 - w sprawie braku odwodnienia na drodze rowerowej w ciągu ul. Chełmińskiej

 SRG-ZDM-02/05/2014 - w sprawie braku odwodnienia na drodze rowerowej w ciągu ul. Chełmińskiej

 ZDM-II-R.7223.2.66.2014 - w sprawie przywrócenia ciągłości drogi dla rowerów na skrzyżowaniu ulic Chełmińska- Kraszewskiego

 SRG-ZDM-01/05/2014 - w sprawie przywrócenia ciągłości drogi dla rowerów na skrzyżowaniu ulic Chełmińska- Kraszewskiego

 IN.7011.6.2011 - w sprawie nieprawidłowości w inwestycji rewitalizacji portu i nabrzeża Wisły (barierki w skrajni)

 SRG-UM-02/05/2014 - w sprawie nieprawidłowości w inwestycji rewitalizacji portu i nabrzeża Wisły (barierki w skrajni)

 ZDM-II-R.7013.18.39.2013 - w sprawie przyjętych ?Wytycznych Projektowych, Wykonawczych i Utrzymaniowych Dróg Rowerowych miasta Grudziądza?

 SRG-UM-01/05/2014 - monit w sprawie braku odpowiedzi na pismo dot. Wytycznych projektowych i wykonawczych

 ZDM-II-R.7223.2.56.2014 - w sprawie odnawiania błędnego oznakowania poziomego

 ZDM-II-I.7013.18.39.2013 - w sprawie przyjętych ?Wytycznych Projektowych, Wykonawczych i Utrzymaniowych Dróg Rowerowych miasta Grudziądza?

Kwiecień 2014

 Do dyrektorów szkół w sprawie parkingów rowerowych na terenie placówek:

             I Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu

             II Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu

             III Liceum Ogólnokształcące

             IV Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu

             Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Grudziądzu

             Medyczna Szkoła Policealna w Grudziądzu

             Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu

             ZODG/23/14/2014 - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu

             Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu

             Zespół Placówek Młodzieżowych ?Bursa? w Grudziądzu

             Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu

             Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu

             Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu

             Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu

             Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu

             Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu

 SRG-ZDM-05/04/2014 - w sprawie odnawiania błędnego oznakowania poziomego

 ZDM-II-R.7223.2.49.2014 - w sprawie rażącego zagrożenia w ruchu drogowym

 SRG-ZDM-04/04/2014 - w sprawie rażącego zagrożenia w ruchu drogowym

 ZDM-II-I.7013.14.3.85.2013 - w sprawie niebezpiecznych łuków budowanego ronda Warszawska-Rydygiera

             Załącznik 1 - Szkic mapy

             Załącznik 2 - Szkic mapy

 SRG-ZDM-03/04/2014 - w sprawie bardzo niebezpiecznych łuków w obrębie nowo budowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Rydygiera

 ZDM-II-I.7013.14.3.86.2013 - w sprawie wysokości krawężników na nowym rondzie Warszawska-Rydygiera

 SRG-ZDM-02/04/2014 - w sprawie wysokości krawężników na nowym rondzie Warszawska-Rydygiera

 ZDM-II-R.7226.3.1.2014 - w sprawie przywrócenia ciągłości drogi dla rowerów na skrzyżowaniu ulic Chełmińska- Kraszewskiego

 SRG-ZDM-01/04/2014 - w sprawie przywrócenia ciągłości drogi dla rowerów na skrzyżowaniu ulic Chełmińska- Kraszewskiego

 SRG-UM-01/04/2014 - w sprawie przyjętych ?Wytycznych Projektowych, Wykonawczych i Utrzymaniowych Dróg Rowerowych miasta Grudziądza?

             Załącznik a - Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Grudziądza nr 115-13

             Załącznik b - Wytyczne planistyczne projektowe wykonawcze i utrzymaniowe systemu dróg rowerowych miasta Grudziądza

             Załącznik c - Wytyczne - analiza zmian

             Załącznik d - Notatka służbowa z dnia 20 września 2012 r.

Marzec 2014

 SRG-ZDM-02/03/2014 - w sprawie konsultacji społecznych dotyczących opracowania planu rozwoju infrastruktury rowerowej dla miasta Grudziądza

 ZDM-II-I.7013.14.3.74.2013 - w sprawie wysokości krawężników na przejazdach dla rowerów przy nowo budowanym rondzie na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Rydygiera

 SRG-ZDM-01/03/2014 - w sprawie wysokości krawężników na przejazdach dla rowerów przy nowo budowanym rondzie na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Rydygiera

 SRG-UM-02/03/2014 - dotyczy projektu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z nową perspektywę unijną na lata2014-2020

 SRG-UG-01/03/2014.pdf - dotyczy konsultacji społecznych w sprawie projektu raportu z warsztatów planowania strategicznego dot. Strategii Rozwoju Gminy Grudziądz na lata 2014-2022, ogłoszonych przez Wójta Gminy Grudziądz

 SRG-UMWKP-01/03/2014 - dotyczy projektu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z nową perspektywę unijną na lata2014-2020

             SRG-UM-02/03/2014

 ZDM-II-I.7021.6.1.8.2014 - w sprawie przyjętych ?Wytycznych Projektowych, Wykonawczych i Utrzymaniowych Dróg Rowerowych miasta Grudziądza?

 SRG-UM-01/03/2014 - w sprawie przyjętych ?Wytycznych Projektowych, Wykonawczych i Utrzymaniowych Dróg Rowerowych miasta Grudziądza?