Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz

Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz.

Minął rok działalności naszego Stowarzyszenia. Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować Wam za wspólne działania, jak również za udzielone nam poparcie w postaci członkowstwa oraz wpłaconych składek członkowskich, które pozwoliły nam na podjęcie wielu działań na rzecz wspólnego rowerowego dobra w naszym mieście.

 Informacja o Walnym Zebraniu:

Dnia 23 marca 2015r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz. Spotkanie odbędzie się w budynku konferencyjnym Mariny Grudziądz (sala konferencyjna duża), ul. Portowa 8. Serdecznie zapraszamy.

 Program zebrania:

1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia.
2.Sprawdzenie obecności i kworum.
3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej.
4.Przedstawienie i zatwierdzenie planowanego porządku obrad.
5.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia za 2014 rok, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.
6.Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji za 2014 rok.
7.Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
8.Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
9.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
10. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
11. Dyskusja, zgłaszanie poprawek i wniosków dot. zaproponowanych zmian w Statucie
12. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia.
13. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia i przedstawienie przez Zarząd planu prac na rok 2015.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie zebrania.

z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz


Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 13 ).
Opublikowano: 2015/03/29 09:16 przez Elimelek #22468
Elimelek Avatar
Nie moglem byc :( godzina 18.00 niestety nie pasuje mi w zaden sposob.
Opublikowano: 2015/03/27 20:00 przez maly #22420
maly Avatar
:) Chciałbym Bardzo Podziękować :)
:ohmy: Czuję się Zaszczycony otrzymując takie wyróżnienie :ohmy:
:) Jeszcze raz Dzięki i do zobaczenia na wspólnych wyjazdach ;)

Stały Bywalec GSR-u
B) Maly B)
Opublikowano: 2015/03/26 17:33 przez matołek #22353
Matołek Avatar
Statut zaktualizowany do wersji uchwalonej na WZ :)

rowerowygrudziadz.pl/index.php/2014-01-10-17-22-00/2014-01-10-17-34-05