Pierwsze Spotkanie

Rowerowe Rozmowy
 
            W czwartek 6 lipca 2006 odbyła się pierwsza rozmowa przedstawicieli nieformalnej Grudziądzkiej Grupy Rowerowej z Prezydentem Grudziądza Andrzejem Wiśniewskim w obecności Inspektora Wydziału Zarządu Dróg Miejskich - P. Krzysztofa Michalskiego, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji drogowych w Grudziądzu oraz P. Zbigniewa Wiśniewskiego - Dyrektora Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej - wykonawcy robót w zakresie budowy i modernizacji ścieżek rowerowych w Grudziądzu.
W wyniku rozmowy zostaliśmy poinformowani o planach budowy i wyznaczania ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że takie wogóle istnieją i są realizowane. Cieszy nas również życzliwy stosunek do problemów rowerowych naszego Prezydenta, który chętnie podejmuje z nami rozmowy na ten temat. Martwi mnie jednak brak bardziej globalnej polityki rowerowej dla miasta Grudziądza. Uważamy, że budowanie i wyznaczanie ścieżek rowerowych nie może być celem samym w sobie. Brak też jakichkolwiek standardów projektowych powoduje, że nasi projektanci poprostu budują sobie ścieżki według własnego uznania, co owocuje szeregiem widocznych błędów, niedopatrzeń i często wręcz absurdów. Nie chodzi nam przecież o to aby było x metrów ścieżek, ale o to, aby nasze miasto z czasem stawało się coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów, których ciągle przybywa.
 
 
Zanim jednak osiągniemy stan uważany w Unii Europejskiej za normalny, musimy szukać rozwiązań doraźnych, które pozwolą nam mieć jakiś wpływ na budowę infrastruktury rowerowej. Stąd, w wyniku naszej rozmowy, otrzymaliśmy zapewnienie wszystkich jej uczestników o reakcji na nasze prośby i sugestie w kwestii unikania tworzenia nowych błęów oraz naprawy już istniejących. Czasem trzeba niewiele, aby dobry i słuszny projekt przeistoczyć w pasmo udręki i tyle samo, aby stan ten naprawić. W tym celu tworzę dział POSTULATY ROWEROWE, w którym zamieszczał będę najpilniejsze do realizacji poprawki i sugestie. Link do utworzonego działu będę przesyłał, zgodnie z umową do Pana Zbigniewa Wiśniewskiego, który zapewnił o swojej pozytywnej reakcji. Zobaczymy czy to zadziała....
Tymczasem polecam naszym budowniczym lektury, z którymi powinni się pilnie zapoznać. Trzeba korzystać z doświadczenia innych miast i nieustannie się rozwijać:
A dla rządzących polecam:
Wszystkim uczestnikom rozmowy serdecznie dziękujemy i życzymy owocnej współpracy, pogłębiania wiedzy i przełamywania barier myślenia. Czekamy na następne spotkanie, które Pan Prezydent obiecał nam już za miesiąc.