Do Prezydenta w sprawie "Wytycznych"

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz
ul. Szenwalda 3
86-300 Grudziądz
KRS: 0000489600
NIP: 8762459729
REGON: 341521539

Grudziądz, 6 marca 2014
Pismo nr UM-01/03/2014

 

Prezydent Grudziądza
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

 dotyczy przyjętych ?Wytycznych Projektowych, Wykonawczych i Utrzymaniowych
Dróg Rowerowych miasta Grudziądza?

             W nawiązaniu do naszej krótkiej rozmowy z dnia 25 lutego br. oraz poruszonego na spotkaniu w auli UMK palącego problemu wyeliminowania rażących błędów z w/w dokumentu, opublikowanego jako załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 04 kwietnia 2013 roku, prosimy o zaaranżowanie obiecanego nam spotkania w możliwie najbliższym czasie. Prosimy również o zorganizowanie warunków, w których możliwe będzie podjęcie natychmiastowych i wiążących decyzji w sprawie. Chcielibyśmy bowiem uniknąć sytuacji, w której kolejny raz zostaniemy wysłuchani, ale nic prócz naszego zmarnowanego czasu i potencjału Grudziądz nie otrzyma.

Sprawa jest niezwykle ważna, ponieważ zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 115/13, ?Wytyczne projektowe, wykonawcze i utrzymaniowe dróg rowerowych Miasta Grudziądza? mają być załącznikiem do SIWZ każdego projektu, który będzie dotyczył grudziądzkiej infrastruktury rowerowej. Jeśli wytyczne nadal będą zawierały rażące błędy, to nasze miasto nadal będzie marnować środki na realizację projektów, które nie tylko nie służą mieszkańcom, ale stanowią dla nich realne zagrożenie i utrudnienie w poruszaniu się.

Chcielibyśmy podkreślić, że liczymy na natychmiastowe zakończenie lekceważenia naszych działań oraz podjętych przez Panów Prezydentów ustaleń z przedstawicielami Grudziądzkiego środowiska rowerowego.

Prosimy o poważne i priorytetowe potraktowanie problemu, który leży we wspólnym interesie dobra publicznego.

z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

Zaloguj się aby skomentować
Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 36 ).