Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz na start

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz
na start

            Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu wczorajszym około godziny 22, grudziądzcy rowerzyści powołali do życia Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz. Obecnie trwa procedura rejestracyjna, która zajmuje zazwyczaj około trzech miesięcy. Po zakończeniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nasze Stowarzyszenie będzie mogło rozpocząć swoją działalność, która mamy nadzieję przyniesie naszemu miastu wiele rowerowych korzyści.

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz to grupa zaangażowanych w rowerowe sprawy Grudziądza pasjonatów, która wspólnymi siłami pragnie wpłynąć na rowerową rzeczywistość, obecnie niezbyt przyjazną rowerzystom. Liczymy, że nasze Władze zaczną się z nami w końcu liczyć i zauważą, że rower jest najbardziej przyjaznym dla mieszkańców środkiem transportu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Członkom Założycielom podjętej inicjatywy, dziękujemy za wytrwałość w prawie czterogodzinnych obradach i liczymy na harmonijną współpracę oraz rozwój naszego Stowarzyszenia.

 Kilka fotek od MarcinaHD :)

 Statutowe cele, które SRG zamierza realizować :)

§9

Podstawowym celem stowarzyszenia jest promocja transportu rowerowego, turystyki rowerowej, rozwijanie infrastruktury rowerowej oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa rowerzystów jako niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Powyższe cele realizowane będą poprzez:

1. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Grudziądz, ze szczególnym uwzględnieniem interesu lokalnego środowiska rowerzystów,
2. działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego poprzez popularyzowanie roweru jako alternatywnego i najbardziej przyjaznego środowisku środka komunikacji,
3. promowanie turystyki rowerowej,
4. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz planowaniem organizacji ruchu drogowego, a w szczególności infrastruktury rowerowej,
5. działania na rzecz budowy infrastruktury rowerowej służącej poprawie bezpieczeństwa,
6. działania na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom,
7. pomoc w wytyczaniu przebiegu nowych tras rowerowych,
8. współpracę z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej,
9. monitoring działań organów administracji publicznej w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej,
10. monitoring istniejącego systemu dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej oraz przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służących rowerzystom,
11. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i organizacji pozarządowych,
12. współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe,
13. szerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
14. działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego,
15. publikowanie na stronie internetowej www.rowerowygrudziadz.pl informacji na temat wyżej wymienionych zadań.

z pozdrowieniem
Matołek


Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 22 ).
Opublikowano: 2013/11/03 11:50 przez Davis #12062
Davis Avatar
matołek napisał:
Jestem dokładnie przeciwnego zdania niż Monika. Często jest tak, że rezygnujący czy wykreślony albo legitymację zagubił, albo nie ma z nim kontaktu. Członka nie ma, a legitymacja wciąż istnieje i można się nią posługiwać nawet po rozwiązaniu stowarzyszenia. Koto będzie zajmował się odzyskiwaniem takich legitymacji? Nie słyszałem o instytucji czy organizacji, która wydawałaby legitymacje bezterminowo. Moim zdaniem termin ważności musi być :whistle:

Zgadzam się z Matołkiem, zaznaczę,że nie ma żadnej możliwości prawnej odzyskania takiej legitymacji, dlatego termin ważności musi być. Nie sądzę natomiast,że jest to najbardziej palący problem do rozwiązania.
Opublikowano: 2013/11/03 11:08 przez Pes #12061
Pes Avatar
pieter napisał:
Pes, co jest za Twoją propozycją?

Tej części nie zatrybiłem ;) Jeśli chodzi o gabaryt hologramu jest mi to absolutnie obojętne bo wielkość pól można zmienić. Na projekcie zrobione pola są 2cmx2cm z tego powodu, że została uwzględniona przeciętne wielkość okrągłej pieczątki takie jak w legitymacji szkolnej tylko u nas zamiast orzełka będzie rowerek ;) Ale to już musi być konkret ustalony jeśli pieczątka to raczej pola 2cmx2cm jeśli laminowanie to można faktycznie naklejki. Jedna naklejka ważna np na pół roku :)
Opublikowano: 2013/11/03 10:33 przez pieter #12059
pieter Avatar
Te proponowane przeze mnie też mogą mieć nasz nadruk i są tańsze i mniejsze - więcej zmieści się na legitymacji. Pes, co jest za Twoją propozycją?