Wiceprezydent Sikora obiecuje standardy projektowe i wykonawcze

Wiceprezydent Sikora obiecuje
standardy projektowe i wykonawcze

 

            30 marca br. wystosowałem do Prezydenta Miasta Grudziądza list otwarty, w którym po raz drugi zwracam się o przyjęcie wzorem innych miast, standardów projektowych i wykonawczych do projektowania i budowy ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych naszego miasta. Równolegle napisałem również zawiadomienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie stosowania przestarzałych, niebezpiecznych i uciążliwych dla rowerzystów technologii do budowy grudziądzkich ścieżek rowerowych oraz zamykaniem się na zmiany w tej materii.
W czwartek, 17 maja otrzymałem odpowiedź, w którym Pan Wiceprezydent informuje, że polecił Zarządowi Dróg Miejskich, cytuję: "sporządzenie wytycznych celem opracowania wzorcowych standardów do projektowania i budowy ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza". Analizując jednak ten bardzo polityczny zapis, nie można być do końca pewnym, czy to ZDM jako doświadczona w temacie budowy dróg jednostka ma opracować całość dokumentu, czy też jak to wprost wynika z powyższego cytatu, ma opracować jedynie zalecenia, z których Urząd Miasta wybierze sobie co wygodniejsze.
Mam jednak wielką nadzieję, że tym razem nie zostaniemy pominięci w opracowywaniu tak ważnego dla rowerzystów dokumentu i wzorem innych miast przyjmiemy założenia, które uzdrowią obecnie absurdalną sytuację. Skończyłaby się w końcu wolna amerykanka, w której każdy projektant czy wykonawca ma szerokie pole do bezmyślnego utruwania rowerzystom życia.
 
W tym miejscu chciałbym dodać, że jutro, tj. poniedziałek, 21 maja 2012r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli grudziądzkich rowerzystów z dyrekcją i pracownikami Zarządu Dróg Miejskich, na którym z pewnością poruszymy ten temat. O wynikach poinformuję Was w komentarzach do tego artykułu.
 
Więcej korespondencji z Zarządem Dróg Miejskich znajdziecie na naszym Forum Dyskusyjnym.

 
z rowerowym pozdrowieniem
matołek