Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz

Władze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz
-Władze Stowarzyszenia-

 Wyciąg ze Statutu:

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.


 Skład Zarządu:

Prezes - Tomasz Kędzior (Matołek)
Wiceprezes - Maciej Rozmarynowicz (Davis)
Skarbnik - Katarzyna Dudek (Kasia)
Sekretarz - Krzysztof Jankowski (Krzys80)
Rzecznik - Tomasz Makowski (Maku)

 Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Miłosz Bilicki (Milo)
Członek - Anna Rejewska (Aja)
Członek - Mirosław Maliszewski (MIR)

 

Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).

Składki członkowskie

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz
-składki członkowskie-

 Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosiła 60 zł (do 30 czerwca 2020). Uwaga! Od dnia 1 lipca 2020 r. roczna składka członkowska wynosi 10 zł.

 Kwotę zebraną ze składek Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na wydatki konieczne do funkcjonowania oraz na cele statutowe.

 Składki członkowskie prosimy opłacać w systemie rocznym lub półrocznym.

 Nowi członkowie płacą składki wyłącznie za miesiące, w których są członkami Stowarzyszenia.

 Składki prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia: mBank 65 1140 2004 0000 3302 7757 3761

Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 5 ).

Gdzie podziali się rowerzyści w nowej perspektywie unijnej?

Gdzie podziali się rowerzyści
w nowej perspektywie unijnej?

            25 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Grudziądzan z Prezydentem Naszego Miasta, na którym Prezydent przedstawił inwestycje zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Były tam między innymi plany rozbudowy grudziądzkich ulic do poziomu "czteropasmówek", modernizacja lotniska w Lisich Kątach, czy budowa Solanek nad Rudnikiem, ale nie padło słowo na temat wykorzystania środków na infrastrukturę rowerową w naszym mieście. Kiedy zdumieni zapytaliśmy o powody pominięcia tak ważnej dla nas kwestii, w odpowiedzi usłyszeliśmy propozycję rozwiązywania problemów rowerowych u naszych sąsiadów: w Dragaczu, w Grupie, w Komórsku czy Nowem. Niewątpliwie dobrze byłoby, gdyby Grudziądz posiadał sprawną komunikację rowerową z okolicą, ale niezrozumiałym jest dla nas brak koncepcji wykorzystania środków na własnym podwórku zwłaszcza, że potrzeby w tym względzie znane są naszym Włodarzom.

Jak dowiedzieliśmy się na spotkaniu, projekt RPO ma zostać zamknięty przez Urząd Marszałkowski około 10 kwietnia br. Na prośbę Pana Prezydenta złożyliśmy stosowne pisma, które mają podkreślić potrzebę zainwestowania w bolączki transportu rowerowego w naszym mieście i okolicy :)

  Do Prezydenta Grudziądza

  Do Urzędu Marszałkowskiego

  Do Urzędu Gminy

Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 2 ).

Walne Zebranie Członków SRG

Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz

            Zarząd Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz przypomina, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 marca 2014 r. odbędzie się pierwsze Walne Zebranie Członków. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00 w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ulicy Śniadeckich 6.

Na spotkaniu zostaną wręczone legitymacje członkowskie, zaproponowany zostanie nowy sposób uiszczania składek członkowskich oraz omówiona strategia dalszych działań naszego nowego Stowarzyszenia. Wszyscy chcemy, aby po naszym mieście rowerzystom jeździło się lepiej, ale drogi do tego celu mogą być różne. Spotkamy się więc i uradzimy wspólnie, jak działać, aby okazać się skutecznym.

z pozdrowieniami
Zarząd SRG

Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 1 ).

Do Prezydenta w sprawie "Wytycznych"

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz
ul. Szenwalda 3
86-300 Grudziądz
KRS: 0000489600
NIP: 8762459729
REGON: 341521539

Grudziądz, 6 marca 2014
Pismo nr UM-01/03/2014

 

Prezydent Grudziądza
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

 dotyczy przyjętych ?Wytycznych Projektowych, Wykonawczych i Utrzymaniowych
Dróg Rowerowych miasta Grudziądza?

             W nawiązaniu do naszej krótkiej rozmowy z dnia 25 lutego br. oraz poruszonego na spotkaniu w auli UMK palącego problemu wyeliminowania rażących błędów z w/w dokumentu, opublikowanego jako załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 04 kwietnia 2013 roku, prosimy o zaaranżowanie obiecanego nam spotkania w możliwie najbliższym czasie. Prosimy również o zorganizowanie warunków, w których możliwe będzie podjęcie natychmiastowych i wiążących decyzji w sprawie. Chcielibyśmy bowiem uniknąć sytuacji, w której kolejny raz zostaniemy wysłuchani, ale nic prócz naszego zmarnowanego czasu i potencjału Grudziądz nie otrzyma.

Sprawa jest niezwykle ważna, ponieważ zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 115/13, ?Wytyczne projektowe, wykonawcze i utrzymaniowe dróg rowerowych Miasta Grudziądza? mają być załącznikiem do SIWZ każdego projektu, który będzie dotyczył grudziądzkiej infrastruktury rowerowej. Jeśli wytyczne nadal będą zawierały rażące błędy, to nasze miasto nadal będzie marnować środki na realizację projektów, które nie tylko nie służą mieszkańcom, ale stanowią dla nich realne zagrożenie i utrudnienie w poruszaniu się.

Chcielibyśmy podkreślić, że liczymy na natychmiastowe zakończenie lekceważenia naszych działań oraz podjętych przez Panów Prezydentów ustaleń z przedstawicielami Grudziądzkiego środowiska rowerowego.

Prosimy o poważne i priorytetowe potraktowanie problemu, który leży we wspólnym interesie dobra publicznego.

z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 36 ).

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz - kontakt

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz
-kontakt-

  Nazwa: Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz

  Siedziba: ul. Czesława Szachnitowskiego 3, 86-300 Grudziądz

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  KRS: 0000489600

  NIP: 8762459729

  REGON: 341521539

  nr Konta bankowego: Nowy numer: 92 1140 2004 0000 3702 7970 6594

 

Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz

 

Nasza idea

 

            Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz to grupa rowerowych pasjonatów, którzy postanowili połączyć swoje siły w celu zwiększenia mocy oddziaływania na rowerową rzeczywistość w Grudziądzu. Dzięki takiemu połączeniu nie jesteśmy już dla władz miasta, urzędów i innych podmiotów pojedynczymi osobami, lecz stanowimy organizację pozarządową, z którą powinni się liczyć. Tę siłę będziemy wykorzystywać w naszych działaniach na rzecz poprawy warunków poruszania się rowerem w mieście. Uważamy, że rower jest cenny, ponieważ jest pojazdem tanim, niezależnym, bezpiecznym, a także znacząco wpływającym na poprawę zdrowia mieszkańców. Przyjazny rowerzystom Grudziądz, to nasza wspólna idea, o którą będziemy wspólnie walczyć mając nadzieję, że i Wy Drodzy Mieszkańcy, będziecie nas w tym wspierać :) Zdrowi Grudziądzanie to szczęśliwi Grudziądzanie 

 

 

 

Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).

Cenna wiedza dla rowerzystów

Cenna wiedza dla rowerzystów

            W dniach 12.03.2014 (środa) o godz. 17 i 13.03.2014 (czwartek) również o godz. 17 zorganizowaliśmy dla Was, drodzy rowerzyści spotkanie z Panem Kierownikiem grudziądzkiego WORDa (za zgodą Dyrektora WORD w Toruniu) na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mamy ponad miesiąc na zarezerwowanie sobie czasu  i wzięcie udziału w tym spotkaniu. W komfortowych warunkach, w WORDzie na ul. Waryńskiego spotkamy się w celu poznania zagadnień związanych z prawami i obowiązkami rowerzysty na drogach i z najnowszymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Po wystąpieniu kierownika WORD zaplanowana jest dyskusja, w której każdy może zadać pytania związane z nurtującymi go tematami czy zaistniałymi zdarzeniami na drodze. Będziemy mówić nie tylko o przepisach ruchu drogowego, ale też o prawidłowości działań Policji i Straży Miejskiej. My jako Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz już teraz dziękujemy Wordowi za przyjazne podejście do naszej inicjatywy i poparcie oraz przygotowanie powyższego bezpłatnego szkolenia. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, tych zrzeszonych i niezrzeszonych, kolegów z Klubu Kalinka oraz wszystkich innych rowerzystów chcących poruszać się bezpiecznie po naszych drogach. 

Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 28 ).

Statut Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz

STATUT
STOWARZYSZENIA ROWEROWY GRUDZIĄDZ


Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1
Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz, zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób zaangażowanych w propagowanie i rozwój transportu rowerowego oraz infrastruktury i turystyki rowerowej.

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta i gminy Grudziądz, a w dalszej kolejności obszar województwa kujawsko-pomorskiego i całej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Grudziądz.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa, zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach oraz z własnym Statutem. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków stowarzyszeniowych
oraz innych organizacji, których cele statutowe są zbliżone do Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz.

§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków jak również może ono zatrudniać pracowników. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi i prawnymi.

§6
Stowarzyszenie używa własnego logo, pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałą Stowarzyszenia.

§7
Stowarzyszenie może korzystać z różnych źródeł finansowania.

§8
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.


Rozdział 2
Cele i środki działania

§9
Podstawowym celem stowarzyszenia jest promocja transportu rowerowego, turystyki rowerowej, rozwijanie infrastruktury rowerowej oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa rowerzystów jako niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Powyższe cele realizowane będą poprzez:

1. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Grudziądz, ze szczególnym uwzględnieniem interesu lokalnego środowiska rowerzystów,
2. działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego poprzez popularyzowanie roweru jako alternatywnego i najbardziej przyjaznego środowisku środka komunikacji,
3. promowanie turystyki oraz sportu rowerowego,
4. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz planowaniem organizacji ruchu drogowego, a w szczególności infrastruktury rowerowej,
5. działania na rzecz budowy infrastruktury rowerowej służącej poprawie bezpieczeństwa,
6. działania na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom,
7. pomoc w wytyczaniu przebiegu nowych tras rowerowych,
8. współpracę z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej,
9. monitoring działań organów administracji publicznej w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej,
10. monitoring istniejącego systemu dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej oraz przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służących rowerzystom,
11. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i organizacji pozarządowych,
12. współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe,
13. szerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
14. działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego,
15. organizowanie rowerowych imprez masowych o charakterze turystycznym i sportowym,
16. publikowanie na stronie internetowej www.rowerowygrudziadz.pl informacji na temat wyżej wymienionych zadań.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania, która ukończyła 16 lat i złożyła pisemną deklarację.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. W przypadku osoby w wieku poniżej 18 roku życia do uzyskania członkostwa wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
4. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego. Nie przysługuje im bierne prawo wyborcze.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji, w której określi się rodzaj oraz sposób świadczonej pomocy i na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój ruchu rowerowego.
8. Powołanie kandydata na członka honorowego nastąpi przez podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia,
c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.

§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, a poza powyższym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 (dwanaście) miesięcy,
- z powodu naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz Stowarzyszenia,
- z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia wykluczającej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 17
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można jednorazowo powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 18
1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli w głosowaniu udział wzięła co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 19
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje się conajmniej raz w roku.
4. O miejscu, terminie, porządku obrad Walnego Zebrania Członków i sposobie głosowania Zarząd powiadamia co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, za pośrednictwem poczty elektronicznej tych członków, którzy podali Zarządowi swój adres e-mail oraz wyrazili zgodę otrzymywania zawiadomień o Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listami poleconymi pozostałych członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, po piętnastu minutach, bez względu na liczbę obecnych, chyba że dalsze zapisy statutu stanowią inaczej.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
d) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
e) udzielanie Zarządowi absolutorium,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz terminu jej zapłaty,
k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych kompetencjami innych władz Stowarzyszenia,

 

Zarząd

§ 22
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym z Prezesa oraz Wiceprezesa. Powierzenia funkcji Prezesa i Wiceprezesa dokonują członkowie Zarządu spośród siebie.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
4. Przy podejmowaniu uchwał w razie równej liczby głosów głos prezesa jest rozstrzygający.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Do udziału w pracach i posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby spoza Zarządu, w tym nie będące członkami Stowarzyszenia, ale tylko z głosem doradczym.
7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 24
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
3. Wyboru przewodniczącego dokonuje Komisja, przy czym w trakcie trwania kadencji członków Komisji może nastąpić zmiana przewodniczącego Komisji.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli pod względem legalności, celowości, rzetelności działań Stowarzyszenia. Komisja w celu wykonywania swych działań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) w szczególnych przypadkach członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów - nie przewiduje się natomiast wynagrodzenia
za pracę.


§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 5
Sposób reprezentacji

§ 26
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. W pozostałych sprawach do reprezentacji uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu.

Rozdział 6
Majątek i gospodarka finansowa

§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) inne źródła.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów prowadzenia działalności.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 28
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana podejmowana jest przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, po piętnastu minutach, bez względu na liczbę obecnych.

§ 29
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, po trzydziestu minutach, bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.

§ 30
Sprawy nieuregulowane w Statucie lub których interpretacja budzi wątpliwości, rozstrzyga Zarząd w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach, w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 0 ).

Stało się!

Stało się!

Przebrnęliśmy przez meandry procedury rejestracyjnej i od dziś nasze Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz rusza pełną parą.

Jeszcze raz jako Zarząd chcemy podziękować wszystkim członkom założycielom, bez których ten projekt na pewno by się nie udał, serdeczne dzięki braci rowerowa!

Bierzemy się teraz ostro do pracy, by rowerzystom w naszym mieście ułatwić ich funkcjonowanie. Dołożymy wszelkich starań by nic co związane z "rowerowaniem" nie odbywało się bez nas.
Postaramy się uczestniczyć we wszystkich projektach związanych z planowaniem i budową infrastruktury rowerowej na wszystkich etapach tych projektów, aby w przyszłości uniknąć kompromitujących nasze miasto bubli i niedoróbek.

Jesteśmy w trakcie opracowywania planu działania stowarzyszenia na 2014 rok, by już niedługo zaproponować Państwu kalendarz kilku imprez, które chcielibyśmy zorganizować lub współorganizować. Mamy nadzieję, że umilą one spędzanie wolnego czasu na aktywnym wypoczynku wszystkim dla których rower jest najbliższy sercu.

Szereg z tych działań zależeć będzie od budżetu jakim będziemy dysponowali, dlatego liczymy na pozyskanie środków z dotacji, jak również darowizn od podmiotów gospodarczych. Wszystkie osoby chcące nam pomóc zapraszamy do współpracy.

Tymczasem zasadnicza część środków pochodzić będzie od członków stowarzyszenia, którym przypominamy, że zgodnie z przyjętą uchwałą wysokość składek członkowskich została ustalona w wysokości 5zł miesięcznie (60zł rocznie). Obowiązek opłacania składek istnieje od stycznia 2014 roku. Bardzo prosimy Was o terminowe wpłaty na konto stowarzyszenia. Możliwe jest opłacanie składki miesięcznej, jej wielokrotność lub jednorazowo składki rocznej.

Postaramy się, aby jeszcze zimą nasi członkowie, którzy opłacą składki otrzymali legitymacje członkowskie, które będą potwierdzeniem członkostwa w stowarzyszeniu, a jednocześnie będą dawały specjalne uprawnienia jej posiadaczom, np. prawo do zniżek przy zakupach i serwisie w zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem sklepach rowerowych na terenie naszego miasta.
Zachęcamy również wszystkich zapalonych rowerzystów, którzy jeszcze nie są naszymi członkami do przyłączenia się do nas. W ilości siła!
Dla chętnych przygotowaliśmy formularz zgłoszeniowy dostępny tu (KLIK).

O wszystkich ważnych sprawach, propozycjach i uchwałach podejmowanych przez Zarząd będziemy na bieżąco Państwa informować na stronie internetowej www.rowerowygrudziadz.pl w specjalnej zakładce.

Z rowerowym pozdrowieniem
Zarząd Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz 
nr KRS 0000489600
nr NIP 8762459729
nr Konta bankowego 70 2030 0045 1110 0000 0316 0560

Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 20 ).

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz na start

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz
na start

            Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu wczorajszym około godziny 22, grudziądzcy rowerzyści powołali do życia Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz. Obecnie trwa procedura rejestracyjna, która zajmuje zazwyczaj około trzech miesięcy. Po zakończeniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nasze Stowarzyszenie będzie mogło rozpocząć swoją działalność, która mamy nadzieję przyniesie naszemu miastu wiele rowerowych korzyści.

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz to grupa zaangażowanych w rowerowe sprawy Grudziądza pasjonatów, która wspólnymi siłami pragnie wpłynąć na rowerową rzeczywistość, obecnie niezbyt przyjazną rowerzystom. Liczymy, że nasze Władze zaczną się z nami w końcu liczyć i zauważą, że rower jest najbardziej przyjaznym dla mieszkańców środkiem transportu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Członkom Założycielom podjętej inicjatywy, dziękujemy za wytrwałość w prawie czterogodzinnych obradach i liczymy na harmonijną współpracę oraz rozwój naszego Stowarzyszenia.

 Kilka fotek od MarcinaHD :)

 Statutowe cele, które SRG zamierza realizować :)

Czytaj więcej...

Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 22 ).